1. מצאו חדר שקט...
  2. החזיקו את המכשיר הנייד ביציבות
  3. אם הקריאה מתוך דף
    השתדלו להחליף דפים בין המשפטים ולא תוך כדי הדיבור
לחץ להקלטה
או או שליחה בוואטסאפ
00:00:00
מקליט
שומר הקלטה
00:00:00
ההקלטה שלי
להשלמת העלאת התפילה יש לעבור לדף השאלות
לדף השאלות